Site Overlay

Om Thomas Thorvaldsen

Thomas Thorvaldsen leder Din Hundeskole sammen med sin kollega Berit Hotvedt. Han har 17 års erfaring med opplæring av hunder, holder mange av våre Grunnkurs, Hverdagslydighetskurs og annen videregående trening av hund. Thomas har jobbet med hundrevis av familier for å få hunden til å fungere godt i familielivet. Han er også faglig ansvarlig for Din Hundeskoles instruktørutdannelse.

Relevant erfaring:

 • Ettårig instruktørutdannelse.
 • Holdt hundrevis av hundekurs.
 • Hatt hundrevis av private konsultasjoner hjemme hos familier.
 • Løst utallige utfordringer i samspill med familiene.
 • Holdt foredrag og seminarer for hundeskoler, hundeklubber fra sør til nord landet.
 • Holdt foredrag om læringsteori i praksis for Høgskolen i Oslo/Akershus.
 • Foredrag på Dogs4all om kommunikasjon med hund og gode grenser.
 • Foredrag på Nøtterøy kulturhus om kommunikasjon med hund.
 • Ledet seminarer for videreutdanning av instruktører.
 • Vært foreleser på instruktørutdanningen til Oslo Hundeskole. Instruktørens rolle, formidling og gruppedynamikk.
 • Massiv erfaring med trening av hund i hverdagslydighet.
 • Holdt foredrag for bedrifter, opplæringskontor og barnehager om innlæringsprosesser, kommunikasjon, formidling og hvordan integrere unge mennesker i en bedrift.

Utdannelse:

 • Kinesiologi. Strauman´s Academy in congruent communication.
 • Nevro lingvistisk programmering, master practitioner. Elin Tveter kommunikasjon. Universal NLP.
 • Nevro lingvistisk programmering, communication 1-2. Strauman`s academy in congruent communication.
 • Adferdslære,utvikling, helse, ernæring, etologi, læringpsykologi, drifter, genetikk,pedagogikk og ledelse.Instruktør utdannelse, Oslo Hundeskole.

Annen erfaring:

 • Jobbet som terapeut og coach i 11 år. (Mindfulness, coaching og kinesiologi)
 • Leder for Klar kommunikasjon.(se klarkommunikasjon.no for mer info).
 • Drevet helseklinikk i Tønsberg. Senteret for helse og trivsel.
 • Undervisning i NLP fordypning.
 • Har hatt kurs og seminarer om mindfulness i mange år.
 • Kurs om Bevisst tilstedeværelse – Mindfulness – Fordypning.
 • Kurs om Bevisst tilstedeværelse – Mindfulness – Avansert.
 • Kurs om Bevisst tilstedeværelse – Mindfulness – Grunnkurs.
 • Holdt foredrag for barnehager om kommunikasjon, grenser og tillit.
 • Prosjekt fasilitator, Høgskolen i Vestfold.
 • Ledet kurs og utdanningskonsept, NLP coaching.
 • Holdt foredrag om læringsteori i praksis for Høgskolen i Oslo og Akershus.
 • Jobbet med barn og ungdom med konsentrasjon, lese og skrivevansker.
 • Holdt ulike seminarer og foredrag for bedrifter innenfor selvledelse, kommunikasjon og teambuilding.
 • Holdt foredrag og seminarer for barnehager, skoler, sykehus, sykehjem, institusjoner, boliger, opplæringskontor, private bedrifter, folkeuniversitetet, nav, samt seminarer med private og kommunale bedrifter som jobber med rus og psykiatri. Seminarene har som oftest handlet om selvledelse, mindfulness, kommunikasjon, læringsteori, formidling eller facilitering.

Litt om Thomas sin historie:

Thomas har dedikert de siste 17 årene av livet sitt til å undersøke og reflektere over samspillet mellom hund og menneske.

Han vokste opp i en familie som drev hundekurs og som var aktiv i hundemiljøet. (han husker mang en morgen hvor han ble tvunget opp av sengen som ungdom for å være figurant i rundering). Han deltok jevnlig på kursplassen som observatør, deltager og hjelpeinstruktør allerede som 16 åring. Selv om han hadde vokst opp i et hundemiljø, og etter hvert tok en ettårig instruktørutdannelse og andre kurser, så oppdaget han fort som kursholder at det var veldig stor forskjell på å trene egen hund, kontra å formidle et budskap til mennesker og ikke minst håndtere/kommunisere med helt ukjente hunder.

Derfor bestemte han seg for å ta 100 private konsultasjoner (hjemmebesøk hos familier som har ulike utfordringer med hunden) gratis og å følge opp disse familiene i 6 mnd. Da merket han hvor mye han ikke forsto i kommunikasjon med både hunder og mennesker, og hvor mye av det han hadde hørt hele oppveksten ikke så ut til å stemme i praksis. Her var det nå vesentlig å finne ut av hva som faktisk hjalp familiene i oppdragelse av hunden og hva som skapte positive varige endringer. Han tok på seg mange forskjellige oppdrag, hvor han jobbet med urolige hunder, hunder som angrep andre hunder og mennesker, hunder som dro veldig i båndet, som hadde separasjonsangst, som stresset mye i møte med andre hunder eller som ble gale når det ringte på utgangsdøra, og hunder som bjeffet masse i møte med omgivelsene på tur og i hagen. Han jobbet også masse med mennesker som ønsket å lære inn ulike samarbeidsøvelser som bla innkalling i møte med andre hunder, og å kunne stoppe hunden på avstand om de løp mot noe de ikke skulle jage. Felles for de fleste familiene han jobbet med var at nesten alle familiene hadde en ganske urolig hund uten og egentlig vite det selv. De så ut til å ha blitt så vant til at hunden var urolig at de ikke merket det. Og de fleste hundene hadde en veldig stresset kommunikasjon i møte med mennesker og hunder. Derfor ble også evnen til å roe ned en hund, sette grenser, gi den nok mosjon og mental aktivitet noe som ble drøftet, utforsket nøye og gjennomført på en måte som traff den enkelte hunden vi jobbet med.

Etter å ha fulgt opp de ulike familiene i 6 mnd og observert nøye hvilke elementer som påvirket hundene til å forstå eierne sine på en sånn måte at vi løste mange av utfordringene, så ble det helt innlysende for Thomas at menneskets sinnstilstand hadde alt med dette å gjøre. Et menneske i balanse hadde mye større sjans for å klare å bruke sitt eget kroppsspråk, stemme og berøring til å gjøre en hund trygg.De klarte å skape kontakt med hunden på en sånn måte at de kunne lære den å samarbeide, og de klarte å finne gode måter belønne hunden på, som fungerte i møte med utfordringene de hadde. De klarte også å sette grenser på en så god måte at dette førte til trygghet.

Disse oppdagelsene førte til en 17 års periode med selvgranskning for Thomas, hvor han i en ti års periode hadde mange private konsultasjoner i uken, 3 hundekurs hver eneste kveld i ukedagene og to helgekurs hver mnd.

Nøkkelelementene for Thomas når det gjelder å kommunisere med eller oppdra en hund til å fungere i familielivet er følgene:

 • Å lære seg som menneske forskjellen på bevisst og ubevisst kommunikasjon. Hva er et bevisst valg, kontra automatiske reaksjoner basert på automatiske tolkninger.
 • Å fri seg fra de begrensende tanker og reaksjoner som hindrer god kommunikasjon med hunden.
 • Hvordan lære seg å bli bevisst og anvende riktig kroppsspråk, stemme og evt berøring til å skape så god kontakt med en hund at den utelater alle andre sanseinntrykk. At den følger/reagerer på eiers kommunikasjon så bra at den kan lære gode samarbeidsøvelser slik at hunden vet hva den skal gjøre i møte med omgivelsene. Evt lære bruk av godbiter og ball el lign som belønningsform, og hvordan trene riktig slik at hunden etterhvert forstår samarbeid uten å måtte ha godbit eller ball.
 • Hvordan lære seg å bli bevisst og anvende riktig kroppsspråk, stemme og berøring til å belønne hunden på en sånn måte at den raskest mulig lærer. Å kunne overføre trygghet til hunden og ikke minst lære seg å kunne roe hunden og belønne dette på en smart måte.
 • Det siste nøkkelelementet er å lære seg hvordan bruke kroppsspråk, stemme og berøring til å sette gode grenser. (Dvs stoppe hundens adferd og deaktivere den instinktive reaksjonen. Det sikreste tegnet på velfungerende grensesetting er at det fører til en indre trygghet, hvor stresset senkes og hunden blir mye roligere).

Når dette blir lært inn over tid, så vil vi kunne merke at visse kroppsuttrykk, lyder og berøringer har en felles mening mellom oss og hunden vår. Dvs at feks visse lyder får hunden til å sitte, bli værende der den er, roe seg ned, komme på innkalling etc. Eller at  kroppsspråket vårt og visse lyder betyr trygghet, eller velbehag/belønning for hunden.

Thomas er av den oppfatning av at det lønner seg å lære seg alle de kjente metodikkene, og se hvilke strategier som fungerer på den enkeltes hund. Så lenge det vi gjør, fører til trygghet og et bedre samarbeid så er vi på rett vei.

Årsaken til at Thomas ønsker å utdanne instruktører, er at han føler instruktører i Norge trenger mer praktisk erfaring med ukjente hunder i sin opplæring, og en mye bredere forståelse for hvordan ens egen sinnstilstand påvirker kommunikasjon og oppdragelse av hunden. Han tror også det er viktig å  lære å lede seg selv før man leder hunder og andre mennesker på kurs. Når en instruktør får en forhøyet evne til god formidling og god kommunikasjon ovenfor menneskene som deltar på hundekurs, så vil vi kunne skape et hundemiljø hvor mange av utfordringene gjennomsnittsmennesket har med hundens sin begynner å forsvinne.

Thomas opplever at Norge er et land hvor hundesport er veldig populært, noe som selvfølgelig er flott for aktivisering av hundene, men han føler at indre ro, godt språk, grenser og evnen til å lede hundene i krevende hverdagssituasjoner, må både drøftes, undersøkes og granskes mye mer. Han føler vi trenger et hundemiljø som tør å kikke på seg selv, utfordre seg selv ift hvordan oppdra en hund til å fungere i et familieliv og hvordan lære hunden de positive assosiasjonene i møte med hverdagen.

Copyright © 2024 . Din Hundskole. | Utviklet av Terrahost AS