Site Overlay

Om oss

Både Berit og Sten har brukt mange år på å studere hundens adferd og samspillet mellom hund og mennesket. Vi har begge gått i lære hos Thomas Thorvaldsen i fem til ti år og tatt instruktørutdannelse hos Din Hundeskole. Vi har deltatt på alt vi har fått muligheten til å være med på av kurs og observasjon av privatkonsultasjoner. Dette har etterhvert blitt til en lang erfaring med hundetrening, adferdsmodifisering, læringsteori, problemløsning og utdanning innen formidling og kommunikasjon. Vi har nå i mange år holdt 3 og 4 kurs per kveld, 3 kvelder i uka i tillegg til helger.

Berit er grunnlegger, instruktør, kontorsjef og administrator for Din Hundeskole. Mens Sten har jobbet som instruktør, hatt private konsultasjoner og ansvar for web og design av nettsider.

Mye av grunnen til at vi begge ønsket å utdanne oss og jobbe som instruktør var hvordan Thomas Thorvaldsen, uansett hundens adferd og rase, ”nådde inn” til hundene. Vi tenkte at det ville gagne alle hundeiere om vi fikk mer kunnskap om hva han gjorde for å ”nå inn” til hver enkelt hund, og vi ønsket å oppdage hvilken forståelse som lå bak kommunikasjonen. Vi retter en stor takk til Thomas for tålmodighet, erfaringsdeling, kunnskap og tusenvis av samtaler om alle nøklene som er med på å skape et godt samarbeid med den firbente.

Vårt mål:

Vårt overordnede mål med jobben vår er at både hund og eier skal få en tillit til hverandre og etablere et felles språk som gir et grunnlag for god kommunikasjon i hverdagen.

Ettersom vi har etablert et team som hele tiden jobber kreativ, finner nye løsninger på ting og utfordrer gamle overbevisninger, så tar vi imot alle utfordringer med største ydmykhet og respekt. Vi forstår at alle hunder og mennesker er ulike og at vi må bruke all kunnskap og erfaring på en smart måte for å møte den enkelte hund sitt unike behov.

På vår nettside finner du mer informasjon om HUNDEKURS, FOREDRAG, INSTRUKTØRUTDANNELSE PRIVATKONSULTASJONER og PRIVATTRENER.

Vi holder kurs og foredrag i Vestfold, Telemark og Østfold fast hele året.

Copyright © 2024 . Din Hundskole. | Utviklet av Terrahost AS