Site Overlay

Adferdspakke 3 Pris 4000 Kr

For at vi skal kunne hjelpe deg er det viktig at du er motivert til å trene og være involvert. Vi legger mye arbeid i å hjelpe deg og hunden din slik at dere får en bedre hverdag sammen. Det er ønskelig at du har vanlig halsbånd, leiebånd, langline og godbiter som hunden elsker. Dette skal være tilgjengelig når vi kommer.

2 x 2 timer konsultasjon og 2 samtaler = 4000,-
Ved reise/oppmøte utenfor Sandefjord beregnes det tillegg på 700 kr pr time.

Samtalen etter at konsultasjon er utført kan skje på telefon, e-post, chat som Messenger eller Skype. Vi ønsker også gjerne tilsendt film av hundens adferd underveis i prosessen og gjerne i ettertid. (Samtalevarighet er begrenset til mellom 20-40 minutter pr samtale)

I denne pakken avtaler hvor møtes og tilrettelegger treningen slik at du får de nødvendige verktøy til å lære hunden det som er viktig for deg.
Etter konsultasjon er utført er det samtale med oppfølging.

Har du en hund med problemadferd?
Vi tilbyr konsultasjoner og hjelp for eiere som har hunder med adferdsproblemer. Adferdskonsultasjoner inkluderer utredning, treningsplan og oppfølging med fokus på en bedre hverdag for eier og hund. Hvis hunden din har problematisk adferd- for eksempel utagerer mot andre hunder, ressursforsvar, frykt, aggresjon eller angst- kan det oftest forbedres eller overkommes ved hjelp av riktig trening, adferdsmodifisering og grensesetting.

Vi kan hjelpe med:
Problemer med passering av andre mennesker/ hunder på tur.
Utagering eller aggresjon mot andre hunder eller mennesker.
Frykt, angst og fobier: hunden er redd for f.eks fyrverkeri, andre hunder eller fremmede mennesker.
Ressursforsvar: hunden vokter eller viser aggressiv adferd rundt f.eks mat/ leker/ hvileplass/ eier
Stress, frustrasjon, bjeffing, separasjons-problemer.

Har hunden din adferd som er vanskelig å håndtere?
Det kan være mange grunner til at hundens adferd blir problematisk. Grunnen kan være mangelfull trening, stress, sykdom, over- eller understimulering, dårlige erfaringer, og veldig ofte opplever vi at det er mangel på klare sunne grenser. Det kan også være at vi misforstår hundens språk og signaler, eller ikke kommuniserer så bra med hunden vår.

Men problemadferd kan i de fleste tilfeller forbedres med riktig trening og litt innsats, tid og tålmodighet fra deg som hundeeier!

Vårt mål:
Vårt overordnede mål med jobben vår er at både hund og eier skal få en tillit til hverandre og etablere et felles språk som gir et grunnlag for god kommunikasjon i hverdagen.

Ettersom vi har etablert et team som hele tiden jobber kreativ, finner nye løsninger på ting og utfordrer gamle overbevisninger, så tar vi imot alle utfordringer med største ydmykhet og respekt. Vi forstår at alle hunder og mennesker er ulike og at vi må bruke all kunnskap og erfaring på en smart måte for å møte den enkelte hund sitt unike behov.

Copyright © 2024 . Din Hundskole. | Utviklet av Terrahost AS