Site Overlay

Om Berit Hotvedt

Utdannelse:

 • Instruktørutdannelse. Klar Kommunikasjon, 2010 – 2012. Fase 1: Læringspsykologi, hundens drifter, belønningssystemer, motivasjon, hundens språk. Fase 2: Selvledelse og tilstandskontroll, , samhandling I grupper, metodikk, ledelse, coaching, undervisningsteknikker. Fase 3: Praksis: Gjennomføring av kurs, 360 t med praktisk trening av hund: Relasjonsbygging, generell lydighet, sportrening, hverdagslydighet(etablering av felles koder mellom hund og eier), 50 private konsultasjoner hos familier, gjennomføring av kurs og kurstrening.
 • Kurs om Bevisst tilstedeværelse (Mindfulness).2013 – 2014.
 • Helgeseminar om meditasjon. Klar Kommunikasjon.
 • Primoral sound meditation, Chopra Center, California USA, 2013.
 • Seducation of Spirit – Chopra Center Callifornia, USA – 2013.
 • Bevisst tilstedeværelse – Mindfulness – Fordypning. Klar Kommunikasjon, 2012 – 2013.
 • Bevisst tilstedeværelse – Mindfulness – Avansert, Klar Kommunikasjon, 2011 – 2012.
 • Bevisst tilstedeværelse – Mindfulness – Grunnkurs, Klar Kommunikasjon, 2011.
 • Helgeseminar NLP – Kommunikasjon, Motivasjoner og verdier.
 • Helgeseminar NLP – Kommunikasjon, filtrering av sanseinntrykk og etablering av egneoppfatninger.
 • Helgeseminar NLP – Coaching-personlige utfordringer/personlige gjennombrudd.
 • Helgeseminar: Forståelse for identifikasjon og etablering av eget trossystem. Å være vitne til egne tanker, følelser og reaksjoner.
 • NLP Practioner Coach, Klar Kommunikasjon, 2010 – 2011.
 • 40 timers HMS kurs, 2010.
 • Informatikk 20 vektall, 1 år.
 • Fritidspedagogikk, 1 år.
 • Regnskapskurs, 1 år.

Praksis:

 • Driver Din Hundeskole
 • Hundeinstruktør Din Hundeskole
 • Privattrener på hund
 • Observert 200 timer med privatkonsultasjoner
 • Observert og deltatt som hjelpeinstruktør på 35 kurs m/Thomas Thorvaldsen
 • Markedsføring
 • I tillegg til utdannelse og yrkeserfaring har jeg trent hunder aktivt på kurs og på fritiden 2-3 kvelder hver uke i 7 år. Jeg har 3 hunder selv. Har gjennomført valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighetskurs, treningsgruppe, agilitikurs, rallylydighetskurs, triksekurs, lydighetskurs, bronsemerkekurs, blodsporkurs og sporkurs med alle tre hundene.
 • Driver Klar Kommunikasjon
 • Coach
 • Kurs om meditasjon, 2013
 • Kinosjef Horten Kino, okt 2010 – mai 2013. (personalansvar, regnskapsansvar og drift av Horten Kino)
 • Kinosjef SF Kino Tønsberg, mai 2005 – oktober 2010. (Total drift av kinoen)
 • Sales manager SF Kino Norge, jan 1998 – okt 2010. (avtaleinngåelser, utvikling og gjennomføring av nye kiosker I Norge).  
 • Her kommer litt informasjon om Berit Hotvedt, som er instruktør og organisator av instruktørutdannelsen.Da Berit vokste opp hadde hun en golden retriever som hun konkurrerte med i hundesporten lydighet. Hun fikk opprykk til klasse 2, og trente aktivt med hunden gjennom oppveksten. Hun hadde også hunden på utstilling hvor den bla ble ander best in show. Hundeinteressen var stor og hun luftet og trente hunder der hun fikk mulighet i nabolaget og hos venner.I de senere år, da hun fikk stilling som kinosjef ble det ikke mye tid til hundetrening. Dette var selvfølgelig veldig trist, og etter mange år med veldig mye jobbing, valgte hun å trappe ned på jobbingen og få seg en valp. Den skotske terrieren Duff kom til henne, og dette var med på å starte en forandring i hennes liv. Hunden var helt fantastisk og treningen av denne hannhunden ble den store hobbyen. Hun fikk etterhvert litt trøbbel da Duff kom i puberteten og begynte å utagere mot andre hunder. Lite ante hun at den søte, lille skotten hadde et annet temperament en den rolige kosete golden hun vokste opp med. Så fantasien fra ungdomstiden stemte ikke helt med virkeligheten ift hvordan oppdra og lære en skotsk terrier om hvordan leve familie livet sammen med mennesker. Det ble det neste målet.I denne fasen begynte hun for fullt med trening hos Thomas Thorvaldsen sin hundeskole og trente fast flere kvelder i uka for å virkelig lære hvordan trene hunden til å samarbeide godt, og ikke minst hvordan vise hunden at det var trygt å møte andre hunder på tur.
  Det ble mange lærerike kvelder og samtaler, hvor interessen for samspillet mellom hund og mennesket fikk blomstre opp igjen. Dette resulterte i at Duff lærte seg å bli trygg på å møte andre hunder på tur, og ikke minst ble en veldig lydig skotsk terrier som kunne gå løs på treningskveldene.
  Hun valgte da å delta som hjelpeinstruktør hos Thomas i flere år.
  De siste 7 årene har hun brukt til å studere hundens adferd og samspillet mellom hund og mennesket, og hun tok også sin instruktørutdannelse hos Thomas i løpet av denne perioden. Hun deltok på alt hun fikk muligheten til å være med på, fra alle typer kurs, til observasjon av privatkonsultasjoner. Etter flere år med hundetrening, observasjon og utdanning innen formidling og kommunikasjon begynte hun selv å ha hundekurs. Berit og Thomas bestemte seg da for å starte hundeskole sammen, som de kalte Din Hundeskole(2013). Berit har fortsatt en enorm lidenskap for at hund og mennesket skal forstå hverandre, og hun har i mange år holdt 3 og 4 kurs per kveld, 3 kvelder i uka i tillegg til helger. Berit er også kontorsjef og administrator for Din Hundeskole.
  Erfaring:
  Instruktørutdannelse hos Thomas Thorvaldsen. 2010-2012
  Fase 1: Læringspsykologi, hundens drifter og instinkter(adferdslære), belønningssystemer, grensesetting for hunder, metodikk, stress, valpens utvikling og hundens språk.
  Fase 2: Selvledelse og tilstandskontroll, samhandling i grupper, metodikk, ledelse, coaching, formidling og undervisningsteknikker.
  Fase 3: Gjennomføring av ulike hundekurs, et år med praktisk trening av egen og ukjente hunder i hverdagssituasjoner (hvordan lede en hund til trygghet? Etablering av felles koder mellom oss og hunden). Generell lydighet LP, sportrening, 50 private konsultasjoner hos familier gratis.
  I tillegg til utdannelsen og yrkeserfaring har hun trent hunder aktivt på kurs 2-3 kvelder hver uke i 7 år. I denne tiden skaffet hun seg også flere hunder og hadde 2 skotske terriere og en Pumi som hun har fullført valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighetskurs, treningsgruppe, agilitykurs, rallylydighetskurs, triksekurs, lydighetskurs, utstillingskurs, blodsporkurs, sporkurs og alle tre hundene har bestått bronsemerke og uoffisiellt sølvmerke.
  Hun driver også med utstilling og har bred erfaring fra å få premiering på verdensutstillingen til små og store utstillinger i de nordiske landene. Hun har stilt flere hunder til tittelen NUCH og har flere gruppeplasseringer og en BIS 4 og flere oppdretterpriser. I 2017 ble Berit sin Pumi Essi også kåret til NUCH.
  Nå har Berit 2 pumier, Kiee og Bizz. Kiee har allerede gjort det stort på utstilling og bestått gjeterinstinkttesten.Hun holder jevnlig utstillingskurs og bidrar for utstillere på ulike utstillinger.
  Berit har de siste 7 årene etter hun var ferdig med sin instruktørutdannelse, hatt utallige private konsultasjoner og hjulpet flere hundre mennesker med å få til hunden sin i hverdagen.
  Annen utdannelse og erfaring hun har er:
  NLP- Coach.
  Mindfulness; grunnkurs, fordypning, avansert. 2013-2017.
  Utdannet fritidspedagog.
  Drevet SF Brygga kino og Horten Kino som kinosjef.
  På tide med en instruktørutdannelse:
  Etter mange år og mye erfaring, ble også interessen vekket for å dele kunnskapen og tankene med mange flere. Derfor ønsker Berit å være med på å forme en instruktørutdannelse basert på de elementene som har vært av størst betydning for samspillet mellom hund og mennesket.
  Hun brenner for å belyse at vi mennesker er rollemodeller og at en trygg eier, fort kan bli til en trygg hund. Derfor er Berit av den oppfatning at når vi mennesker virkelig jobber med oss selv, så kan vi bli bevisste nok til å klare å sende de signalene som gjør hunden skikkelig trygg i møte med omgivelsene.
  Hennes ønske med jobben hun gjør er å kunne være et bidrag til dette for alle som deltar på kursene våre. Visjonen er å bidra til at mennesker kan få en fantastisk hverdag sammen med hundene sine.
  Noen tanker helt til slutt:
  Mye av årsaken til at Berit ønsket å utdanne seg og jobbe som instruktør var hvordan Thomas Thorvaldsen, uansett hundens adferd og rase, ”nådde inn” til hundene. Hun tenkte at det ville gagne alle hundeiere om vi fikk mer kunnskap om hva han gjorde for å ”nå inn” til hver enkelt hund, og hun ønsket å oppdage hvilken forståelse som lå bak kommunikasjonen. Berit retter en stor takk til Thomas for tålmodighet, erfaringsdeling, kunnskap og tusenvis av samtaler om alle nøklene som er med på å skape et godt samarbeid med den firbente.
  En oppfordring fra Berit:
  ”Etter mange år som hundeinstruktør og elev hos Thomas Thorvaldsen, så vil jeg på sterkeste anbefale denne instruktørutdannelsen.
  Dette er en unik mulighet til å lære masse om både hund, samspill, læring, formidling, og ikke minst deg selv. Jeg angrer ikke et sekund og er utrolig glad for alt jeg har lært i alle disse årene. Også er det en utrolig gave å drive en egen hundeskole slik at jeg får muligheten til å jobbe med dette hver eneste uke. ”
Copyright © 2024 . Din Hundskole. | Utviklet av Terrahost AS